Güvendeyseniz o halde bizimlesiniz...

Neden Biz

* Eğitimli,tecrübeli, işini bilen personelle çalıştığımızdan,
* Gelişen teknolojiyi ve değişen dünyayı yakından takip edip yeniliklere açık olduğumuz için
* Müşteri mennuniyetine önem verip,”müşterimin müşterisi benim müşterimdir.”ilkesini benimsediğinden
* Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların ziyaretçi ve misafirleri güvenlik personelimiz tarafından en iyi şekilde karşılanıp ,ağırlandığı için,
* Personellerimiz koordinatörlerimizce sürekli gece-gündüz denetlendiğinden
* Şirket merkezimizdeki gözlem odasından hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerimizi ve görev alanlarını kamera ve diğer araç-gereçlerle 7 / 24 saat izlediğimizden
* Gece ve gündüz denetlemelerinde tesbit edilen aksaklıkları ve risk unsuru oluşturan konuları çözüme kavuşturulduğundan
* Kanun ve yasalara gereken sadakati gösterip üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği için
* Bünyesinde çalıştırdığı personelinin özlük haklarını,(SGK,ücret,fazla mesai,izin v.b) eksiksiz ve zamanında yerine getirdiğinden
* Avrupa’da ve Türkiye’de ilk ve tek kendi geliştirdiği ve uyguladığı projeleriyle güvenlik sektörüne öncülük ettiğinden.